Ознаке

HVALITE ME POSLE SMRTI

Hvalite me posle smrti.
Biću tada varnica
ognja paklenog, ili takvo
(ništavno i neuhvatljivo)
štogod.

Hvalite me posle smrti.
Znam, vi to možete.
Vi ste uvežbani i spremni.
Vi pevate u crnim horovima.

 

BLAGODARIM TI, GOSPODE

Blagodarim Ti, Gospode, što si me kroz mnoge sablazni proveo. Ali, breme je moje teško; život moj među ljudima, grozan je. Zato, pritekni, Milostivi. Svu nadu svoju polažem u Tebe, hrano i ogrevu moj mili. Znam da je svet neobičan prizor, no Ti, Ti mi pomozi da na zle sile pažnju ne obraćam. Odvrati me od vražjih mamaca. Tebi slava i hvala; Tebe slavili i hvalili u vekove.