Ознаке

     „Састављам бесконачну поему од мноштва фрагмената. Расте неко чудо под мојом руком, пред мојим лицем.“                                                                                                                                                                                   Новица Тадић, Записи

знак препознавања

знак препознавања

Чини се да сваки посвећенији песник тежи једин­ственој књизи своје поезије, да га сама поезија на так­ву мисао наводи. Памтимо изјашњење Новице Тадића о тој тежњи коју је образлагао Маларме, и не само он. Ипак, практични и издавачки разлози често не пого­дују остварењу таквог подухвата, чак и кад је очевид­но реч о дубоко заокруженој поезији, дуго и помно израђиваној. Запис „Белешке о мојим књигама“ – који смо поставили „уместо предговора“ на почетак првог тома Сабраних песама Новице Тадића – у којима је песник пропратио сваку од својих збирки ефектним коментарима, указује на пуну свест о унутрашњој биографији проткиваној кроз седамнаест обликованих подцелина једне велике, надтекстовне целине, писане готово четири деценије.

Идеја о збиркама као сложеним поетским ентите­тима била је несумњиво у основи песникове „поетике композиције“. О томе јасно говори и једно песниково сведочење, а подупире га и низ самоприређивачких решења. „Не знам како је са другим песницима, али сваки покушај избора из моје поезије (а њих је досад био немали број)“ – писао је Тадић у белешци уз књигу Скакутани и кезила (2002) – „сучељавао ме је с проблемом измештања појединих песама из циклусних и ширих целина од којих су оне добијале, нека више нека мање, додатан смисао и оправдање, док су њихо­ва фрагментарност и намерна недореченост твориле у новим везама резултате и ефекте који су и мене изненађивали“ (стр. 137). Уместо да сачини избор из поезије,
песник је у наведеној књизи објединио прву и другу своју збирку у целини, а комбинације између две или више целих збирки сачињавао је у више наврата (Улица и Потукач, 1999; Ноћна свита, 2000; Ждрело, 2001). Враћајући се ранијим збиркама, Тадић је и даље радио на појединачним песмама (редигујући, скраћујући или дописујући песме), мењао њихов гра­фички прелом, али је, још и чешће, прибегавао пре­композицији циклуса и читавих збирки, проширивао њихов садржај новим или другде објављеним песма­ма. Рад на песмама и збиркама није престајао ни по­сле поновљених издања.

У електронској заоставштини песниковој – коју нам је учинила доступном песникова супруга Зорица Тадић – пронашли смо и радну верзију (неоствареног) издања под насловом „Песме“. Тадић је овде дотадашњи песнички опус изделио у три књиге, дајући, у ос­нови, хронолошки след збирки, понегде ипак нарушаван из необјашњених ауторских разлога. Три Quark Xpress документа (Pesme1, Pesme2, Pesme3) садржe и дорађене верзије већине дотадашњих збирки, од тога неке прилично измењене у односу на претходна издања, нарочито у композицији, али и садржају, укључујући и премештања циклуса и песама у друге збирке. За Тадићеву поезију до збирке Тамне ствари (2003) прихватили смо облик песама и унутрашњи распоред збирки из ова три документа као последњу ауторску вољу. Збирке из последње деценије дате су према пр­вим и јединим издањима.

Приређујући издање Сабраних песама годину дана након прераног одласка Новице Тадића (1949–2011) одлучили смо да се доследно држимо хронолошког начела. Четири тома (приближног обима) оквирно обухватају по једну Тадићеву ауторску деценију, од Присуства (1974) до збирке Ту сам, у тами (објављене постхумно, 2011). Предмет додатног, петог тома јесу песме из недовршеног рукописа „Ја и моја пратња“ и оне рукописане у радној
бележници, које су, убрзо по песниковој смрти, рашчитане и објављене (Ја и моја пратња, Завод за уџбенике, Београд, 2011), потом и збирка записа што је такође остала недовршена, као и употпуњена персонална библиографија.

На оквирима ових четири тома стоје речи снажне и инструктивне песникове ауторефлексије, на самом почетку и на самом крају, уместо предговора и уместо поговора. Поред, већ поменутих, сведених аутокоментара сваке збирке посебно, на почетку првог тома нашао је место и кратак лирскомемоарски осврт на најраније доба и завичај, док на крају четвртог тома доносимо мозаик песникових поетичких исказа, одабраних из песникових интервјуа за потребе зборника радова Новица Тадић, песник (Краљево, 2009).

_  Извор: УКС (редовна пошта) и позивница:

МАТИЦА СРПСКА   позива на представљање петокњижног издања САБРАНЕ ПЕСМЕ НОВИЦЕ ТАДИЋА  (Издавач „Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори”, Издавачки центар). Учествују : проф. др Драган Станић, председник Матице српске;  доц. др Драго Перовић, председник Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори.  – О књигама ће говорити  проф. др Јован Делић, Селимир Радуловић и др Драган Хамовић, приређивач

Уторак, 5.фебруар 2013. године, 12 часова, Свечана сала Матице српске