Ознаке

Време.- Одговорни уредник био је Коста Луковић. Лист је излазио од децембра 1921. године до априла 1941. године у Београду, дневно. „Време“ је имало и додатак „Дечје Време“, „Женски свет“, „Време-Недеља“, „Време-Четвртак“ и „Време од недеље до недеље“. Био је то дворски и радикално-режимски лист.

Наслов Време;
Класификација 32
Опис Власници и издавачи за Штампарско-издавачко предузеће Време: од бр. 1240 (1924) Ненад Ђорђевић; од бр. 1319 (1925) Милутин Стевановић; од бр. 5823 (1938) Душан Глишић; од бр. 6529 (1940) Данило Грегорић
Одговорни уредници: од бр. 21 (1925) Сава Јовановић; од бр. 1319 (1925) Бошко Богдановић; од бр. 2642 (1929) Гргур Костић; од бр. 2651 (1932) Ђорђе Пецарски; од бр. 6489 (1940) Гргур Костић; од бр. 6887 (1941) Дојчило Митровић; од бр. 6895 (1941) Дојчило Митровић и Боривоје Глишић
Са додацима: од бр. 1897 (1927) Недељни додатак „Женски свет“; од бр. 3831 (1932) Дечје Време; од бр. 5809 (1938) Време – Недеља; од бр. 6347 (1939) Време од недеље до недеље; од бр. 6509 (1940) Време – Четвртак
Оснивачи „Времена“ су припадали групи радикалских политичара. Међу главним уредницима били су Љуба Поповић, Михаило Живанчевић, Станислав Краков. Лист је био дворски и радикално режимски. Иницијативу за његово оснивање дао је лично краљ Александар Момчилу Нинчићу. Он је поред Милана Стојадиновића био стварни власник листа. Да би „Време“ било на нивоу „Политике“ ангажован је за директора бивши сарадник тог листа Коста Луковић. У власништву Милана Стојадиновића лист је постао профашистички. По паду Стојадиновићеве владе „Време“ је преоријентисано у владин орган. У то време пресудну улогу на уређење листа имао је Ратомир Сотировић, такође сарадник „Политике“. Лист је обустављен пред Други светски рат, априла 1941. године.
Дневно
Идентификатор 1451-4524 ISSN Време Београд. 1921
Издавач Време Београд srb
Датум објављивања 1921-1941.1921-1941
Сигнатура п 2689
Cobiss ID 131149575
Физички опис 54 cm

= извор НБС

ВРЕМЕ, уторак 20. децембар 1921. прва страница

ВРЕМЕ, уторак 20. децембар 1921. друга страна